Yönettiği Tezler

Page 1 of 212

Kısıtlar Teorisi Altında Ürün Karması Optimizasyonu (Yüksek Lisans Tezi – Burçin Kaplan)

Kısıtlar Teorisi Altında Ürün Karması Optimizasyonu (Yüksek Lisans Tezi - Burçin Kaplan)

Şirketlerin karlarını arttırabilmek ve sistemlerini en verimli biçimde kullanabilmek için izleyeceği yollardan biri doğru optimum ürün karması kararlarının verilmesidir. Ürün karması karar problemleri ve üretim planlama problemleri, ürün tahsisinin optimum oranına karar verirken, müşterilerin taleplerini ve gerçek marketin mevcut koşullarını... (Devamını okuyun »)

Grup Teknolojilerinde Kümelendirme Yöntemlerine Sezgisel Yaklaşımlar ve Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi – Musa Can Kaplan)

Grup Teknolojilerinde Kümelendirme Yöntemlerine Sezgisel Yaklaşımlar ve Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi – Musa Can Kaplan)

Bu tez çalışmasında, Grup Teknolojisi yöntemi incelenerek, makine – ürün eşleştirmelerinin kümelendirilmesi problemi konusunda çözüm teşkil edebilecek sezgisel yöntemler ele alınmıştır. Çalışmada ele alınan sezgisel yöntemler, OVS, AVS ve AVS-M olarak isimlendirilen köşe – değişimi yöntemleri ve Genetik Algoritma yöntemidir. Bu... (Devamını okuyun »)

ISO 22000 Sisteminin Bir Gıda Firmasında Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi – Meryem Yazıcı)

ISO 22000 Sisteminin Bir Gıda Firmasında Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi – Meryem Yazıcı)

Bu çalışmada, farklı ülkelerde uygulanan HACCP sistemlerinin standart hale getirilmesi için oluşturulan ISO 22000 kalite yönetim sistemi standardı ve bir gıda firmasında uygulanışı üzerinde durulmaktadır. Kalite ile ilgili kavramların literatür araştırması yapılmış ve HACCP sisteminden ISO 22000 sistemine geçiş anlatılmıştır.... (Devamını okuyun »)

Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Hizmet Sektöründe Uygulanması (Yüksek Lisans Tezi – Serçin Çinpolat)

Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Hizmet Sektöründe Uygulanması (Yüksek Lisans Tezi – Serçin Çinpolat)

Günümüzde globalleşme neticesinde işletmeler artan rekabetle karsı karşıyadırlar. Bu koşullarda isletmelerin hayatta kalabilmek için, ürettikleri ürünleri ya da sundukları hizmetleri müşterilerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde planlamaları ve tasarlamaları gerekmektedir. Kalite Fonksiyon Göçerimi firmaların müşterilerini tanımalarına yardım eden, onların ihtiyaç... (Devamını okuyun »)

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Gereksinim Planlaması (Yüksek Lisans Tezi – Özge Türköz)

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Gereksinim Planlaması (Yüksek Lisans Tezi – Özge Türköz)

Bir tedarik zinciri; tedarikçiler, imalatçılar, dağıtıcılar, toptancılar, perakendeciler gibi çeşitli is aktörlerinden oluşan bir ağda, hammadde temininden ürünlerin son tüketicilere dağıtım ve pazarlanmasına kadarki tüm is süreçlerinin birlikte uyum içinde hareketini sağlamak üzere, malların ve bilginin akısını yöneten bütünleşik bir... (Devamını okuyun »)

Seri Tedarik Zincirinde Temel-Stok Seviyelerinin Simülasyon Temelli Genetik Algoritma İle Çözülmesi (Yüksek Lisans Tezi – Nihan Kabadayı)

Seri Tedarik Zincirinde Temel-Stok Seviyelerinin Simülasyon Temelli Genetik Algoritma İle Çözülmesi (Yüksek Lisans Tezi – Nihan Kabadayı)

Bu tez çalışmasında, tedarik zinciri ve yönetimi, stok yönetimi, simülasyon ve genetik algoritma ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Seri bir tedarik zinciri içerisindeki toplam tedarik zinciri maliyetlerini minimize etmek amacıyla, zincir elemanlarının stok seviyelerinin optimizasyonuna yönelik bir çalışma yapılmıştır. Optimizasyon... (Devamını okuyun »)

Tedarik Zinciri Ortaklıklarında Bilgi Paylaşımının Faydaları Ve Etkileri (Yüksek Lisans Tezi – Osman Tansu Sevimli)

Tedarik Zinciri Ortaklıklarında Bilgi Paylaşımının Faydaları Ve Etkileri (Yüksek Lisans Tezi – Osman Tansu Sevimli)

Doğru ürünün, doğru yere, doğru zamanda ve doğru fiyata ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının yönetimi olan Tedarik Zinciri Yönetimindeki anahtar bileşenlerden birisi bilgi paylaşımıdır. Bu çalışmanın ana amacı, bir tedarik zinciri ortaklığında bilgi paylaşımının önemini göstermektir. Bu amaç... (Devamını okuyun »)

Lojistik Sistem Tasarımı (Yüksek Lisans Tezi – Ahmet Üçüncüoğlu)

Lojistik Sistem Tasarımı (Yüksek Lisans Tezi – Ahmet Üçüncüoğlu)

Çalışmada ana sorun lojistik sistem tasarımında kullanılacak yöntem ve tekniklerin doğru seçimi ve kullanımı olarak tanımlanmıştır. Sorunun çözümü, lojistik kavramının bir çalışma alanı olarak kabul edilmesi ve çok fazla çalışma alanı ile etkileşim içinde olan bu kavram çevresinde oluşacak çözümlerin... (Devamını okuyun »)

Raf Ömrü Kısıtlı Ekonomik Parti Programlama Problemine Temel Periyot Yaklaşımı (Yüksek Lisans Tezi – Şule Bozdoğan)

Raf Ömrü Kısıtlı Ekonomik Parti Programlama Problemine Temel Periyot Yaklaşımı (Yüksek Lisans Tezi – Şule Bozdoğan)

Bu tez çalışmasında; raf ömrü kısıtlı ürünlerin, ekonomik parti programlama probleminin temel periyot yaklaşımı anlatılmaktadır. Algoritmada, sezgisel (höristik) model kullanılmıştır. Algoritmada, genel çevrim yaklaşımı ile temel periyot yaklaşımı karsılaştırılmıştır. Sonuç olarak, temel periyot çözümünün, genel çevrim çözümünden daha az fizıbıl... (Devamını okuyun »)

Standart Χ–R Diyagramları İle İki Aşamada Örneklemeli Χ–R Diyagramlarının Performanslarının ARL Yardımı İle Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi – Sündüs Kumpas)

Standart Χ–R  Diyagramları İle İki Aşamada Örneklemeli Χ–R Diyagramlarının Performanslarının ARL Yardımı İle Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi – Sündüs Kumpas)

Bu tez çalışmasında, istatistiksel proses kontrol yöntemlerinden biri olan kontrol diyagramları, kontrol diyagramlarının performans ölçümü ve karşılaştırılması anlatılmaktadır. Kontrol diyagramlarından Standart Shewhart X-R diyagramları ve iki aşamada örneklemeli X-R diyagramları üzerinde durulmuştur. Bunun yanında iki aşamalı X-R diyagramları ile ilgili... (Devamını okuyun »)

Page 1 of 212
Kalitos